წიგნი – ადგილზე მიტანით


 

ელექტრონული კომუნიკაციების განვითარების საუკუნეში, ჯერ კიდევ მრავლად არიან მკითხველნი, რომლებიც, ტრადიციას არ ღალატობენ და სურვილი აქვთ პირად ბიბლიოთეკაში იქონიონ, მისთვის საჭირო, ამათუიმ გამოცემის ნაბეჭდი ვერსია.

პროფესიული თვითგანვითარების პროგრამის მონაწილეებს, რომლებსაც სურვილი აქვთ იქნიონ ელექტრონული (ციფრული) გამოცემის   სტამბური წესით  დაბეჭდილი  სამეცნიერო და საზოგადოებრივ – პოლიტიკური  ლიტერატურა, პოლიტიკის მეცნიერებათა აკადემია უზრუნველყოფს, მათ მიერ შერჩეული ნებისმიერი ელექტრონული გამოცემის – წიგნის, ბროშურის, ჟურნალის, სტატიის მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზე, ორიგინალის ფერებთან მაქსიმალურად მიახლოვებული  ბეჭდვით და პროდუქციის ადგილზე მიტანით.

შეკვეთების მიღება წარმოებს ინდივიდუალური წესით, დასაბეჭდი პროდუქციის მოცულობის, ეგზემპლარების რაოდენობისა და ნაბეჭდი პროდუქციის ადგილზე მიტანის ხარჯების გათვალისწინებით.

შეკვეთის გამოგზავნა შეიძლება, როგორც ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე, ისე ტელეფონის საშუალებით.

ჩენი ელექტრონული მისამართია: info@georgianpolitics.com